Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dobre intencje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Lipowa 3D, 30-702 Kraków, KRS: 0000928909, NIP: 6793225575, REGON: 52026716600000, w skrócie: dobre intencje sp. z o. o. w Krakowie.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przeprowadzania i realizacji transakcji oraz czynności związanych z obsługą Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących produktów (podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz c RODO),
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności publicznoprawnych, podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. X sp. z o. o. przechowuje Państwa dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług (realizacji zamówienia) oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Państwa danych osobowych, brany jest pod uwagę charakter oraz cele ich przetwarzania. Okresy przechowywania danych osobowych zależne są także od wymagań ustawowych, terminów przedawnienia, terminów rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń związanych z rękojmią. 
 2. X sp. z o. o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie zamówienia.
 8. Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy dobreintenccje.pl, prowadzony pod adresem www.dobreintencje.pl przez X sp. z o. o. (dalej także jako: Sklep Internetowy). Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako Administratora danych, w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy. 

PLIKI COOKIES

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Serwis zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zastrzega się, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej. 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu realizacji zamówienia, w celu przesłania newslettera. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

DANE ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA PODCZAS ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM:

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe:

nazwisko i imię,

adres zamieszkania na pobyt stały,

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji złożonego zamówienia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanego powyżej celu.

Raz jeszcze podkreślamy, że przekazywanie danych jest dobrowolne. W celu realizacji uprawnień do dostępu, zmiany lub poprawienia danych osobowych konieczne jest skontaktowanie się z Administratorem pod adresem email: kontakt@dobreintencje.com 

W wypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych wyłącznie towarów dobreintencje.pl.